Porady

Taras kompozytowy – podłoże

Taras kompozytowy można zamontować na wielu różnych podłożach. Między sobą, różnią się one m. in. ceną czy czasem trwania budowy. Jakie podłoża mogą być zastosowane?

Rodzaj podłoża jest ważny

Właściwe przygotowanie podłoża pod tras jest pierwszą rzeczą, jaką robi ekipa budowlana. Musi zostać wykonane starannie, aby cały taras dobrze pełnił swoją funkcję przez lata. Od jakości podłoża zależy także bezpieczeństwo użytkowników tarasu.

Jakie rodzaje podłoża wyróżniamy?

Podłoże na gruncie

Jeżeli taras kompozytowy budowany jest na gruncie, można zdecydować się na:

  • płytach betonowych – wykorzystując to rozwiązanie, pozbywa się 20-30-centymetrowej warstwy ziemim, a ubytek uzupełlnia żwirem. Na tak przygotowane podłoże nakłada się płyty,
  • podporach betonowych – wtedy montaż zaczyna się od wykonania około metrowych otworów, które później zbrojone są drutem. To na nich umieszcza się osłony dla betonu, które wyznaczają wysokość tarasu.

Podłoże betonowe

Deski kompozytowe mogą zostać ułożone na płycie betonowej. To na niej mocuje się legary w układzie poziomym lub pionowym. Podłoże betonowe musi być płaskie, ze spadkiem około 1% od ścian budynku.

Podłoże balkonowe

Taras kompozytowy zamontowany na balkonie nazywa się pływającym. Nie ma tam opcji zamocowania konstrukcji nośnej do podłoża. 

Mocujące taras pływający, legary umieszcza się po zewnętrznych krawędziach tarasu. Pozostałe kładzie się prostopadle do montowanej deski. Opcjonalnie, można zastosować obciążniki z płyt betonowych.