Arbiton Optima MAX

Arbiton Optima MAX

Dobry podkład nad ogrzewanie podłogowe, posiada niski współczynnik oporu cieplnego, czyli zapewnia dobrą efektywność ogrzewania podłogowego. Bardzo dobrze poprawia komfort akustyczny dzięki wyciszeniu podłogi w pomieszczeniu np. odgłosu kroków. Niweluje punktowe nierówności podłoża.

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

GĘSTOŚĆ: 100 kg/m3
MATERIAŁ: PA wysokiej gęstości
OGRZEWANIE PODŁOGOWE: PRZYSTOSOWANY (R do 0,04 m2K/W)
WYCISZENIE: BARDO DOBRE (20% RWS)

WYMIARY

WYMIARY: 10×1 m
GRUBOŚĆ: 2 mm